Instrumentul bancar care se ocupă de obligațiile de plată ale afacerii tale.

Scrisoarea de garanție reprezintă documentul prin care Banca se angajează să plătească o anumită sumă de bani unui beneficiar, în situația în care debitorul principal nu va face respectiva plată.

Ce este de fapt Scrisoarea de Garanție?


Prin intermediul acestui instrument, Banca va prelua responsabilitatea obligațiilor de plată ale debitorului și garantează, în mod irevocabil, efectuarea acestora la termenul de plată stabilit.

Art. 2321, Legea 287/2009 din Codul Civil definește Scrisoarea de garanție ca fiind:

(1) Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terţe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

(2) Angajamentul astfel asumat se execută la prima şi simpla cerere a beneficiarului, dacă prin textul scrisorii de garanţie nu se prevede altfel.

 

Tipuri de Scrisori de garanțieÎn funcție de obligația garantată, repectiv nevoile tale specifice, poți opta pentru una din variantele:

Scrisori de garanție pentru
participarea la licitații


În cadrul unor licitații aceste scrisori devin un instrument obligatoriu pe care participantul trebuie să îl dețină, asigurându-se astfel garanția stabilită procentual din valoarea ofertei;

 

Scrisori de garanție
pentru bună execuție


Prin intermediul lor este asigurată plata unui procent din valoarea totală a contractului, la cererea beneficiarului, în cazul în care prestatorul nu îndeplinește obligațiile contractuale în termenii și condițiile stabilite;

Scrisori de garanție pentru
restituirea avansului plătit


Ca și în cazul celor pentru bună execuție, asigură cumpărătorul că își va recupera avansul în cazul neexecutării contractului la termen și în totalitate de către vânzător;

 

Scrisori de garanție
a plății


Cea mai des întâlnită formă, ce acoperă garanția plății în situațiile în care termenul de plată stabilit între furnizori (sau între vânzător – cumpărător) are loc ulterior livrării produselor/serviciilor;

 

Tipuri de Scrisori de garanțieÎn funcție de obligația garantată, repectiv nevoile tale specifice, poți opta pentru una din variantele:

Scrisori de garanție pentru participarea la licitații


În cadrul unor licitații aceste scrisori devin un instrument obligatoriu pe care participantul trebuie să îl dețină, asigurându-se astfel garanția stabilită procentual din valoarea ofertei;

Scrisori de garanție
pentru bună execuție


Prin intermediul lor este asigurată plata unui procent din valoarea totală a contractului, la cererea beneficiarului, în cazul în care prestatorul nu îndeplinește obligațiile contractuale în termenii și condițiile stabilite;

Scrisori de garanție pentru restituirea avansului plătit


Ca și în cazul celor pentru bună execuție, asigură cumpărătorul că își va recupera avansul în cazul neexecutării contractului la termen și în totalitate de către vânzător;

Scrisori de garanție
a plății


Cea mai des întâlnită formă, ce acoperă garanția plății în situațiile în care termenul de plată stabilit între furnizori (sau între vânzător – cumpărător) are loc ulterior livrării produselor/serviciilor;

De ce Scrisoarea de garanție?

Efectuarea plății la termen este garantată – în situația în care debitorul principal nu efectuează plată la termenul stabilit, Scrisoare de garanție întră în vigoare la cererea beneficiarului, conform clauzelor și condițiilor stabilite în cadrul acestui instrument de plată;

Garantează obținerea restituirii unui avans - în situația în care contractul în cauză nu a fost respectat de către prestator;

Diminuează riscul tranzacțiilor financiare și oferă un suport de încredere investiției;

Asigură un plus de încredere contractului și facilitează tranzacțiile între părți;

Foarte des folosite, uneori chiar obligatorii, în cazul tranzacțiilor internaționale;

Se adaptează în funcție de nevoile specifice ale afacerii sau tranzacției financiare al cărui obiect îl reprezintă;

Ușor de obținut;